Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
 
ENG EST RUS

IDO VŐISTLUSED 2018
STARDIMAKSUD
REITING
ÜLDSKEEM
RP ARVESTAMINE
KOONDISE KANDIDAAT
IDO KVOODID
VŐISTLUSED

November 2017
Tagasi  Edasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Telli uudiskiri
 

Kasulikud lingid
COMPETITION RESULTS
EUSA
IDO
IDO - SPORT
IDO RULES
LATVIAN MDA
ORTO-DANCE
WORLD OF DANCE
 


REITING

Print

 

 

 


 

 

 EDO juhatus PALUB KÕIKIDEL stuudiote/klubide juhtidel-treeneritel aastaringselt informeerida ja selgitada 

  tantsijatele ja lapsevanematele  EDO/IDO võistlusmäärustikku ning

 IDO TIITLIVÕISTLUSTELE kandideerimise tingimusi.

  Määruses kasutatavad lühendid: 

  RP – reitingupunkt; HH – hip-hop; DD – disco dance; SHOW –  show dance; SDS – street dance show;   

  NB!  vaata lisaks  REITINGU ÜLDSKEEM, KOONDISE KANDIDAAT

 NB!  VÕISTLUSTE REITINGUPUNKTI ON NÄHDAVAL  PEALE VÕISTLUST  

 EDO VÕISTLUS  , username ja parool: GUEST

                         

  1.  

 EDO VÕISTLUSHOOEAG   1. september 2017– 31. juuli 2018

 1.2

 EDO REITINGUVÕISTLUSED

 1.2.1

 DANCE BLAZE 2017 – 18.11.17  HH, SDS, DD, SHOW

 1.2.2

 SPRING CUP  2018 –  .17.03.2018  HH, DD, SHOW, SDS

 1.2.3

 TALLINN OPEN 2018 – 19. mai 2018 DD, SHOW / 20. mai 2018 - HH , STREET

1.3

 • Lähiriikides võistlsutel osalemine  lisa  RP ei anna;
 • EELNEVA  HOOAJA  REITINGUPUNKTE JÄRGMISESSE HOOAEGA ÜLE EI KANTA;
 • RP arvestus toimub ainult INTERMEDIATE ja OPEN klassis;
 • Eelneva hooaja reitingus osalenud kavad +IDO EM ning MM tiitlivõistlustel osalenud kavad ei oma õigust enam võistelda uue hooaja jooksvas  reitingus.  

 

 2.

EDO VÕISTLUSKLASSID, REITINGUPUNKTIDE ARVESTUS

 2.1

 BEGINNER  

 

 

 • Distsipliinid: hip-hop ja disco dance -  solo, duo;
 • Vanus: CHILDREN ja JUNIOR;
 • Võistlused: DANCE BLAZE 2017, SPRING CUP 2018;
 • RP: reitingupunktide arvestamine, järgmisest hooajast alustavad INTERMEDIATE klassis;
 • Võistlejad: kui tantsija võistleb beginner klassis, siis on ta beginner kõikides kategooriates: nii solos, duos 

 2.2

 OPEN – INTERNATIONAL (kandideerivad IDO TIITLIVÕISTLUSTELE)

 

 

 • Distsipliinid: hip-hop, disco dance, dance show ja street dance show -  solo, duo, small grupp, formatsioon;
 • Vanus: CHILDREN, JUNIORS, ADULTS;
 • Võistlused: DANCE BLAZE 2017, SPRING CUP 2018 , TALLINN CUP 2018;
 • RP: toimub reitingupunktide arvestus; reitingu pingerea alusel kandideeritakse  IDO Euroopa- ja  Maailmameistrivõistlustele, IDO Cupidele;
 • Võistlejad: Kui tantsija võistleb OPEN kategoorias, siis on ta OPEN arvestuses kõikides kategooriates: solo, duo, small grupp, formatsioon 

NB! Soolode, duode, small groupi ja formatsiooni reitingupunktid on eraldi arvestuses. St. et näit formatsiooni arvestuses litsentsi saanud tantsija peab soologa rahvusvahelisel võistlusel võistlemiseks koguma ka soolode arvestuses piisavad reitingupunktid. IDO litsentsi omavad tantsijad võistlevad vaid OPEN kategoorias.

 

 3.

 EDO VANUSASTMED VÕISTLUSTEL

 3.1

 Vanusastmed lähtuvalt IDO VÕISTLUSMÄÄRUSTIKUST

3.2

 Vanusaste määratakse AINULT SÜNNIAASTA PÕHJAL

 • Näit. kui tantsija saab jooksva aasta jooksul 12 aastaseks, siis on ta  enne sünnipäeva junior;

 3.4

 Võistleja vanusaste muutub alati seisuga  1. jaanuar. Soovitus hooaja alguses kontrollida üle vanused, et probleemideta komplekteerida gruppe, formatsioone.

 3.4.1

 • CHILDREN (  7. - 11.a.)
 • JUNIORS   ( 12. - 15.a.)
 • ADLUTS     ( 16. - 30.a.)
 • ADULTS 2  ( 31. - 50.a.)

 3.5

 IDO REEGLID ERINEVATE VANUSASTMETE  LIITMISEL

 3.5.1

 Vastavalt IDO võistlusmäärustikule tohib nooremat tantsijat kasutada vanemas vanuseklassis (duo, small group, formatsioon) juhul, kui ta ei ole vanuseklassist, milles võistleb, noorem rohkem kui 2 aastat;

 • Näide: Adult formatsioonis ei saa osaleda 13.a. juunior, sest vanuse vahe adults vanusastme alampiiri vahel on 3 aastat - adults vanusaste algab alates 16.a., seega osaleda võivad ka 14. Ja 15.aastased;
 • VANUSASTE  võistlustel määratakse  duo-, grupi- või formatsiooni vanimate võistlejate vanuste põhjal, ükski vanuseklassist vanem tantsija ei või grupi koosseisus kaasa tantsida;
 • Vähemalt 51% small groupi ja formatsiooni tantsijatest peavad olema õiges vanuseastmes. St näiteks adults formatsioonis ei saa võistelda grupp, kus on 3 õiges vanuseastmes tantsijat ja 21 juuniorit;

 

 4.

 EDO LIIKMEMAKSUD ja STARDIMAKSUD  2018

4.1

 EDO  liikmesklubi/stuudio AASTAMAKS hooajaks 2017/2018  -   tähtaeg  31.10.2017

 • Aastamaksu tasunud klubid saavad e-maili teel ligipääsu (oma kasutajanime + parooli) täisautomaatsele registreerimisprogrammile REGSYS;
 • REGSYS programm on litsenseeritud tarkvara ning aksepteeritud IDO poolt;

 40 EUR

 4.2

 EDO liikme  personaalne aastamaks hooajaks 2017/2018– tähtaeg  31.10.2017 (kehtib kuni 31. Juuli  2017)

 

13 EUR

4.3

 EDO  võistluste  stardimaks 1 päev KÕIK distsipliinid

 

 15 EUR

 

4.4

EDO mitteliikmest võistleja  STARDIMAKS 1 tantsu distsipliin

 EDO mitteliikmest võistleja  STARDIMAKS  iga lisa distsipliin

 15 EUR

 10 EUR

 4.5

 Stardimaksud tagastamisele ei kuulu.

  

 5.

 IDO AASTAMAKSUD, STARDIMAKSUD 

 5.1

 IDOs  võistleja IDO aastamaks 

 20 EUR

 5.2

 IDOs  võistleja  stardimaks

 20 EUR

 

 6.

  VÕISTLUSED

 6.1

 • Võistlejad  registreerib  võistlustele klubi  treener/ juht REGSYS programmis;
 • Küsimuste-probleemide korral  suhtleb organisaatritega  AINULT KLUBI TREENER;

 6.2

 MITTE EDO liikmed kasutavad registreerimiseks ankeeti + stardinimekirja esitamine;

 6.3

 Kõikidel võistlejatel  peab kaasas olema PILDIGA ISIKUTTÕENDAV DOKUMENT;

 6.4

 Vastavalt  võistlusmäärustikule võisteljate kohalolek vähemalt  60 minutit enne oma esimest starti;

 6.5

 Starti hilinenud võistlejate stardinumbrit kutsutakse 3 korda, mitteilmumisel diskvalifitseeritakse võistleja võistluste protokollist;

6.6

 • Kõik võistlustele õigeaegselt registreeritud  ja stardimaksu tasunud võistlejad saavad käepaela;
 • Iga osalev stuudio saab 2 treeneri käepaela;
 • LISA: iga stuudiost osalev 1 formatsioon annab 2 lisa käepaela;

 6.7

Võistluste tulemused ja reitingupunktide arvestus avaldatakse koheselt peale võistlusi www.estdance.org/competitions

 7.

 TANSTIJA LAHKUMINE KLUBIST või STUUDIO/KLUBI VAHETUS

7.1

 Open klassi võistleja, kes hooaja vältel vahetab stuudiot/klubi kaotab õiguse kandideerida IDO tiitlivõistlustele;

7.2

 Stuudio/klubi treener,  kust tantsija lahkub, edastab sellesisulise teate

  e-mailile:  estoniandanceorganization@gmail.com;

 Maili lisada:

 • Lapsevanema vabas vormis avaldus,  lahkumise põhjus,  allkirjastatud digitaalselt lapsevanema ja stuudio treeneri poolt;
 • Stuudio treener edastab  informatsiooni vähemalt 30 päeva enne reitinguturniiri vajalike muudatuste  tegemiseks REGSYS  programmis; 

ERAND: juhul kui  stuudio/klubi lõpetab tegevuse või võistleja vahetab elukohta, aksepteeritakse reitingupunkte ka uues stuudios

8.

 

  IDO LITSENTSI TÜHISTAMINE

 • IDO litsenseeritud tantsijatel ei ole lubatud kategooriates, milles toimuvad IDO Maailma ja Kontinentide Meistrivõistlused, võistelda alternatiivsetel rahvusvahelistel  tiitlivõistluste nimele pretendeerivatel võistlustel;
 • Vastavalt IDO võistlusmäärustiku punktile 4.1.1 kaotab reeglit rikkunud tantsija IDO litsentsi
 • Kõik võistlejad võistlevad IDO süsteemis omal vastutusel. Kõik võistlejad, stuudiote juhid, saatjad, vanemad ja/või teised isikud, kes on mingil viisil seotud võistlustega, on teadlikud ja tunnistavad, et vastavalt IDO Dance Sport reeglitele EDO ja IDO ei võta endale vastutust mistahes kahjustuste, varguste, vigastuste või õnnetuste puhul võistluse ajal.
 • Nii võistlejatelt kui seotud isikutelt eeldatakse viisaka käitumise tavanormide järgimist võistluste ajal ning spordiüritusele kohaselt ei ole tolereeritud ühegi alkohoolse ega narkootilise aine mõju all võistluspaigas viibimine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                                   MTÜ Estonian Dance Organization      Reg.Nr. 80329889
Free website - Webbyt