logo

KOONDISE KANDIDAAT

  

NB!
EDO juhatus palub kõikidel stuudiote/klubide juhtidel-treeneritel aastaringselt informeerida ja selgitada  tantsijatele ja lapsevanematele  EDO/IDO võistlusmäärustikku  ning IDO TIITLIVÕISTLUSTELE kandideerimise tingimusi.
 
 1.1
EDO liige, kes  on tasunud EDO aastamaksu;
 1.2
EDO liige, kes  on OPEN klass võistleja ning  on osalenud vähemalt viiel EDO reitinguturniiril;
 1.3
EDO liige, kes  hooaja vältel pole vahetanud  klubi/stuudiot;
 1.4
EDO liige, kellel  pole eelnevalt distsiplinaarkaristusi;
 1.5
EDO liikmed esindavad IDO tiitlivõistlustel ainult  Estonian Dance Organizationi;
 2.
KANDIDEERIMINE IDO TIITLIVÕISTLUSTELE
2.2
 SMALL GRUPP/FORMATISOON:
  • EDO OPEN klassi SMALL GRUPP kandideerib IDO tiitlivõistlustele juhul kui grupp koosneb ainult OPEN klassi tantsijatest, omab 3 võistluse reitingupunkte ning hooaja vältel on võisteldud samas koosseisus;
  • EDO OPEN klassi formatsioon kandideerib IDO tiitlivõistlustele juhul, kui  omab  2 võistluse reitingupunkte, ning hooaja vältel on 75 % koosseisust olnud muutumatu;
3.
 IDO TIITLIVÕISTLSUTELE  REGISTREERIMINE
3.1
 IDO tiitlivõistlustele  kandidaadid   registreerib  AINULT  klubi treener või selleks ametlikult volitatud isik,  KIRJALIKULT  e-mail: estoniandanceorganization@gmail.com
 3.2
 IDO  võistluskalender asub  www.ido-dance.com/competitions
  • IDO võistlustele registreermine lõpeb 1 kuu enne võistlust;
  • EDO võistlejate registreeringud tuleb esitada vastavalt 30 päeva enne registreerimise lõppu;
 3.3
REGISTREERIMISEL VAJALIKUD ANDMED: 
Ees- ja perekonna nimi + sünni kuu, päev, aasta;
KEHTIVA reisidokumendi väljaandmise- ja kehtivuse lõppkuupäev;
IDO võistluse nimi, kus osaleda soovitakse;
Tantsu distsipliin+vanusaste+kategooria / gruppidel ja formatsioonidel palume isikkoosseis nimeliselt välja kirjutada + koreograafia autor, pealkiri;
Tasutud IDO aastamaks ja osalustasu  vastavalt EDO poolt esitatud arvele;
 3.4
 Andmete õigsuse ja kontrolli eest vastutab  KLUBI  TREENER/JUHT;
 3.5
KÕIKIDEL VÕISTLEJATEL IDO TIITLIVÕISTLUSTEL OSALEMISEKS NÕUTAV  KEHTIV EUROOPA TERVISEKINLUSTUSE KAART + VÕISTLUSPERIOODIKS  VORMISTATUD REISIKINDLUSTUS;
 3.6
IDO  EM JA MM dokumentide  ESITAMINE HILJEMALT   20.  maiks 2022
4.
EDO JUHATUSE  ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 4.1
IDO tiitlivõistlustele ei registreerita võistlejaid:
kes  pole täitnud reitingu nõudeid; 
kelle  tantsutehniline tase ei vasta tiitlivõistluste tasemele;
kes  on rikkunud võistlusmäärustikku;
kes  omavad distsiplinaarkaristusi;
kes  on kahjustanud EDO mainet;
kelle  osalus dokumendid pole esitatud  õigeaegselt;
 4.2
Juhatusel on õigus moodustada konkursi korras välja valitud tantsijatest tiitlivõistluste tarbeks EDO esindusrühm;
 4.3
 Juhatus kohustub õigeaegselt edastama tiitlivõistlusega seonduvat informatsiooni;

 

Kõik võistlejad võistlevad omal vastutusel!
Kõik võistlejad, stuudiote juhid, saatjad, vanemad ja/või teised isikud, kes on mingil viisil seotud võistlustega, on teadlikud ja tunnistavad, et vastavalt IDO Dance Sport reeglitele EDO ja IDO ei võta endale vastutust mistahes kahjustuste, varguste, vigastuste või õnnetuste puhul võistluse ajal.
Nii võistlejatelt kui seotud isikutelt eeldatakse viisaka käitumise tavanormide järgimist ning spordiüritusele kohaselt ei ole tolereeritud ühegi alkohoolse ega narkootilise aine mõju all võistluspaigas viibimine.